Aspekt integracyjny wycieczek

Czy warto często zabierać dzieci na wycieczki? Jak najbardziej. I z pewnością nie należy traktować ich jako zmarnowanego czasu. Każda wycieczka ma bowiem w sobie potężną moc edukacyjną. Ale nie tylko. Jest również doskonałym sposobem na integrację z rówieśnikami.

Tanie, ale bardzo cenne

Tanie wycieczki szkolne bardzo często traktowane są jako przerwa w tradycyjnej nauce. Krótkie, niedalekie, dla wielu osób są po prostu odskocznią od zwykłego dnia spędzonego w szkole. W praktyce jednak nie powinno się ich sprowadzać wyłącznie do takiej roli. Chociaż nie kosztują wiele, chociaż nie trwają długo i nie zabierają dzieci w jakieś bajeczne miejsca, mają ważną rolę do spełnienia- integrują, ucząc jak sobie radzić w środowisku pozaszkolnym. Poprawa dotychczasowych relacji z rówieśnikami, nawiązywanie nowych, radzenie sobie w nowych sytuacjach – tego dziecko nie nauczy się w szkole. W tym pomagają właśnie wycieczki.

Poznawanie nie tylko świata

Jeśli jest tylko taka okazja, tanie wycieczki szkolne powinny być organizowane jak najczęściej. Dlaczego? Ponieważ pozwalają poznawać inny świat. Nawet, gdy jedziemy niedaleko, jest to miejsce mniej znane, które różni się pod wieloma względami. Odkrywając je, dziecko uczy się od razu tolerancji i poszanowania do odmiennych kultur czy tradycji. Uczy się integrować z miejscem i ludźmi, którzy od niego się różnią. Takie umiejętności społeczne procentują w dorosłym życiu. Pomagają być „dobry, mądrym dorosłym”.

Tanie wycieczki szkolne to okazja, aby cała klasa mogła spotkać się na nowym gruncie. Niski koszt powoduje, że z reguły jeżdżą na nią wszyscy uczniowie, także ci z biedniejszych rodzin. Dlatego też dobrze, gdy takie wycieczki są organizowane przez wychowawców.

Turystyka i krajoznawstwo w szkole

Propagowanie oraz organizacja form turystycznych jest jednym z zadań szkoły. Wynika ono bezpośrednio z ustaw o systemie oświaty, a także z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła może współdziałać także ze stowarzyszeniami lub innymi podmiotami, które zajmują się turystyką i krajoznawstwem.

Do form turystyki szkolnej można zaliczyć: wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, imprezy krajoznawczo-turystyczne, a także imprezy wyjazdowe. Każda z tych form może zostać zrealizowana w ramach  zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Najczęściej spotyka się 3 dniowe wycieczki szkolne. Dzięki nim uczniowie mają możliwość obserwacji i poznania świata przyrody, a także mogą odwiedzić miejsce, region lub miejscowość, o którym uczyli się na szkolnych zajęciach. Wycieczki szkolne 3 dnioweWycieczki szkolne do Warszawy czy do Krakowa umożliwiają zobaczenie historycznych zabytków, ważnych instytucji czy uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Z racji tego, że trwają jedynie kilka dni ich koszt nie jest zbyt wysoki. Poza tym, mogą być organizowane częściej, dzięki czemu uczniowie będą mieli okazję odwiedzić kilka atrakcyjnych miejsc w ciągu roku szkolnego.

Każda z form turystyki szkolnej spełnia inne zadanie w rozwoju dziecka. Niektóre z nich pomagają w rozwoju kondycji fizycznej czy psychicznej, a jeszcze inne są nastawione na naukę określonych umiejętności. 2 dniowe wycieczki szkolne są nastawione na poznanie nowego miejsca i jego kultury. Dzieci mają okazję, by zweryfikować zdobytą wiedzą na szkolnych lekcjach z tym, co je otacza. Dzięki wszystkim formom turystycznym, które może organizować szkoła, dzieci zyskują znacznie lepsze warunki do rozwoju. Mogą poszerzać swoje horyzonty i rozwijać zainteresowania.